Mặt bằng tòa Sapphire 1

Mặt bằng tổng thể tòa Sapphire 1 – TNR Goldmark city

Mặt bằng chi tiết căn hộ 01 tòa Sapphire 1 – TNR Goldmark city

Mặt bằng chi tiết căn hộ 02 tòa Sapphire 1 – TNR Goldmark city

Mặt bằng chi tiết căn hộ 03 tòa Sapphire 1 – TNR Goldmark city

Mặt bằng chi tiết căn hộ 04-09 tòa Sapphire 1 – TNR Goldmark city

Mặt bằng chi tiết căn hộ 05-10 tòa Sapphire 1 – TNR Goldmark city

Mặt bằng chi tiết căn hộ 06-11 tòa Sapphire 1 – TNR Goldmark city

Mặt bằng chi tiết căn hộ 07 tòa Sapphire 1 – TNR Goldmark city

Mặt bằng chi tiết căn hộ 08 tòa Sapphire 1 – TNR Goldmark city

, ,

0962540663